Europa Investment Property

Upozornění k nabídce dluhopisů

Informace na webových stránkách jsou propagační sdělení Emitenta. Více informací o veřejné nabídce dluhopisů EIP včetně základního prospektu naleznete zde. Emitent důrazně doporučuje, aby si potenciální investoři přečetli základní prospekt a konečné (emisní) podmínky dluhopisů, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů. Schválení prospektu Českou národní bankou nelze chápat jako potvrzení dluhopisů, které jsou nabízeny nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu.