Europa Investment Property

Upozornenie k ponuke dlhopisov

Informácie uvedené na internetovej stránke sú propagačné oznámenia emitenta. Viac informácií o verejnej ponuke dlhopisov EIP, vrátane základného prospektu nájdete tu. Emitent dôrazne odporúča, aby si potenciálni investori pred investíciou prečítali základný prospekt a konečné (emisné) podmienky dlhopisov, aby dobre pochopili možné riziká a výnosy spojené s rozhodnutím investovania do dlhopisov. Schválenie prospektu Českou národnou bankou nie je možné chápať ako potvrdenie dlhopisov, ktoré sú ponúkané alebo prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.