Europa Investment Property

Dlhopis Europa Investment Property SK 7,2/23

  • Nominálna hodnota: 2 000 €
  • Cena: 2 000 € + aktuálny AÚV
  • Dátum emisie: 10. 1. 2020
  • Výnos: 9,2 % p.a.
  • Vyplácanie úroku: mesačne
  • Dátum splatnosti: 31. 12. 2023

Verejná ponuka ukončená.
Výsledok verejnej ponuky: emitent v rámci tejto emisie emitoval 264 dlhopisov v hodnote 528.000, – EUR