Europa Investment Property

Dlhopis Europa Investment Property SK 8/23

  • Nominálna hodnota: 2 000 €
  • Cena: 2 000 € + aktuálny AÚV
  • Dátum emisie: 1. 3. 2021
  • Výnos: 8 % p.a.
  • Vyplácanie úroku: mesačne
  • Dátum splatnosti: 31. 12. 2023

Verejná ponuka ukončená.
Výsledok verejnej ponuky: emitent v rámci tejto emisie emitoval 15 dlhopisov v hodnote 30.000, – EUR

Dokumenty ke stažení