Europa Investment Property

Dlhopis Europa Investment Property SK XII/21

  • Nominálna hodnota: 2 000 €
  • Cena: 2 000 € + aktuálny AÚV
  • Dátum emisie: 1. 9. 2018
  • Výnos: 9,2 % p.a.
  • Vyplácanie úroku: polročne
  • Dátum splatnosti: 31. 12. 2021