Dluhopisy SK

Dlhopis Europa Investment Property SK

Dlhopis Europa Investment Property SK 8/22

Nominálna hodnota: 2 000 € Cena: 2 000 € + aktuálny AÚV Dátum emisie: 1. 9. 2020 Výnos: 8 % p.a. Vyplácanie úroku: mesačne Dátum splatnosti: 31. 12. 2022 Dokumenty ke stažení Základný prospekt dlhopisov Schválenie prospektuČeskou národnou bankou (ČNB) Konečné podmienky emisie Oznámenie o pridelení ISIN Zmluva o vydaní dlhopisu NÁKUP DLHOPISOV

Dlhopis Europa Investment Property SK 8/23

Nominálna hodnota: 2 000 € Cena: 2 000 € + aktuálny AÚV Dátum emisie: 1. 9. 2020 Výnos: 8 % p.a. Vyplácanie úroku: mesačne Dátum splatnosti: 31. 12. 2023 Dokumenty ke stažení Základný prospekt dlhopisov Schválenie prospektuČeskou národnou bankou (ČNB) Konečné podmienky emisie Oznámenie o pridelení ISIN Zmluva o vydaní dlhopisu NÁKUP DLHOPISOV