Europa Investment Property

Nehnuteľnosti. Zachovanie hodnoty peňazí v čase krízy

Turbulentní vývoj investičního trhu, propad akcií a zmražení ekonomiky přináší stále více otázek a žádné záruky. V posledních týdnech jsme zavalení otázkami typu: Je vhodná doba na investování? Do čeho mohu investovat? Jaké jsou konzervativní způsoby investování?

Při zodpovězení všech otázek našich investorů se vždy opíráme o pevná data a vycházíme ze zásadních milníků naší historie. Propojení dat, vědomostí a zkušeností nám pomáhá predikovat možný vývoj jak investičního, tak i realitního trhu.

Investujeme do pevných základů
Z psychologického pohledu jsou lidé otevřenější investicím hmotného charakteru, především v podobě zlata, stříbra, ropy a také nemovitostí. Právě nemovitosti jsou označovány za konzervativní způsob investování. V českém prostředí představují nemovitosti stabilní hodnotu, která v čase poměrně plynule narůstá.

Důležité je také zmínit, že nemovitosti jsou i zajímavou protiinflační investicí, neboť v okamžiku, kdy významněji roste cenová hladina, růst cen nemovitostí zpravidla tuto inflaci překoná. V případě nemovitostí nemůžeme hovořit o rychlém zbohatnutí a výdělku, avšak můžeme hovořit  o pravidelném stabilním výnosu v řádu jednotek % ročně i v dobách, kdy akciové trhy zažívají velkou volatilitu.

Pohled vedení Europa Investment Property
„S našimi investory se soustředíme na nemovitosti s jasným nájemníkem nebo jasným kupujícím. Zaměřujeme se na ubytovací zařízení, studentské apartmány, startovací bydlení, hotely, development velkých územních celků. Proč nyní investovat např. do mix developmentu: hotel v Budapešti nebo Apartmány v Harrachově? Protože máme nájemníka a kupujícího za ceny před krizí, ale další 2 roky budeme stavět za ceny v krizi, čili levněji a předávat k užívání budeme po krizi.“ Komentuje momentální situaci předseda představenstva Europa Investment Property Ondrej Spodniak.