Europa Investment Property

Dopady a výhledy COVID-19 na hotely, náklady a turismus

Propad tržeb v cestovním ruchu ČR od počátku COVID krize dosáhl 60 miliard korun. S připočtením služeb navázaných na toto odvětví budou ztráty činit přes 80 miliard korun. S tímto zásadním problémem se řada ubytovacích zařízení a restauratérů nedokáže vypořádat.

Zavřeno je 75 % hotelů a dalších ubytovacích zařízení, nefunguje stejné procento lázeňských zařízení. Nejohroženější skupinou jsou luxusní hotely a s nimi i luxusní restaurace, které nejvíce profitovaly ze zahraničních zákazníků. Například v hotelech, které se nacházejí v centru velkých měst je nynější obsazenost 20 % až 30 % oproti loňským 95 %. Ještě hůře jsou na tom cestovní kanceláře, které jsou na 30 % v meziročních tržbách.

Je jasné, že tato situace není jen v ČR, ale jedná se o celosvětovou otázku. V důsledku COVID-19 se bude celosvětový příjem v cestovním ruchu odhadovat v tomto roce na 447,4 miliardy amerických dolarů – pokles o přibližně 34,7 % v porovnání s předchozím rokem. Navíc je výrazně nižší než původní prognóza do roku 2020 ve výši přibližně 712 miliard dolarů.
Oproti ČR, kde je podíl cestovního ruchu do HDP 2,8 %, jsou země, které mají značnou část ekonomiky postavenou na turistickém ruchu. Například v Chorvatsku, kde podíl cestovního ruchu na HDP je 24,9 %, nebo Řecku s 20,6 %, to znamená závažný problém, který se podepíše na míře nezaměstnanosti.

Je velice těžké určit, jak se bude situace v tomto odvětví vyvíjet, protože restrikce v cestování nadále trvají a data, potřebná k určení celé situace, budou známa po letních měsících, které jsou pro cestovní ruch nejzásadnější.
Je jasné, že se hotely a celkový turistický ruch budou muset přizpůsobit této nestandardní situaci, například zaměřením na lokální hosty, ale i vymýšlením nových technologií jako jsou bezdotykové otevíraní dveří do hotelového pokoje, objednávaní různých hotelových a restauračních služeb pomocí moderních technologií (aplikace v chytrém telefonu).

Ekonomický dopad COVID-19 ovlivní myšlení mnoha provozovatelů hotelů a restaurací. Jako logický tah se zdá řešení fixních nákladů na provoz. Mnoho tradičně fixních nákladů se stane flexibilnějšími, aby se docílilo vyšší účinnosti. V praxi to znamená větší zaměření se na outsourcing a centralizaci některých hotelových a restauračních funkcí. Jeden z nejefektivnějších nástrojů bude schopnost předpovídání obsazenosti a poptávky na delší období dopředu.

Dalším odvětvím, kde může dojít ke změnám, je oddělení marketingu a prodeje. Schůzky a prezentace prostor se mohou částečně nahradit virtuální formou ve snaze sociálního distancovaní a omezení nákladů na oddělení. Stravování a pohostinství, obchodní oddělení a marketing jsou v mnoha případech považovány za klíčové oddělení pro úspěch. Tato oddělení se budou muset přeorientovat na nastalou situaci a vymyslet nové strategie, které budou účinné a přinesou zisk.