Europa Investment Property

Archív dlhopisov

Tu nájdete dokumenty k ukončeným verejným ponukám na nákup dlhopisov spoločnosti.

Dluhopis Europa Investment Property 7% p.a.
Dlhopis Europa Investment Property IV/2023

Výsledky verejnej ponuky: emitent v rámci tejto emisie emitoval 36 dlhopisov v hodnote 72 000 €.

Dluhopis Europa Investment Property 9,2% p.a.
Dlhopis Europa Investment Property XII/2021

Výsledky verejnej ponuky: emitent v rámci tejto emisie emitoval 603 dlhopisov v hodnote 1 206 000 €.

Dluhopis Europa Investment Property 9,2% p.a.
Dlhopis Europa Investment Property XII/2020

Výsledky verejnej ponuky: emitent v rámci tejto emisie emitoval 993 dlhopisov v hodnote 1 986 000 €.

Dluhopis Europa Investment Property
Dlhopis Europa Investment Property 7,50/22
Dluhopis Europa Investment Property
Dlhopis Europa Investment Property 7,30/22
Dluhopis Europa Investment Property
Dlhopis Europa Investment Property CZ 7,10/22
Dluhopis Europa Investment Property
Dlhopis Europa Investment Property CZ 7,20/23 (CZK)

Výsledky verejnej ponuky: emitent v rámci tejto emisie emitoval 1 335 dlhopisov v hodnote 2 670 000 €.

Dluhopis Europa Investment Property
Dlhopis Europa Investment Property CZ 7,20/23 (EUR)

Výsledky verejnej ponuky: emitent v rámci tejto emisie emitoval 234 dlhopisov v hodnote 468 000 €.