Europa Investment Property

Zachováváme hodnoty investovaného kapitálu

v Praze - Bratislavě - Budapešti - Londýně

Europa Investment Property je developerská společnost patřící do skupiny Premiot Group.

Firma se věnuje nákupu a rekonstrukci rezidenčních, komerčních a především historických objektů.


Rosteme společně již 20 let. Zastáváme názor, že nejdůležitější součástí každého podnikání jsou lidé. Proto dbáme, aby každý člen našeho týmu byl zodpovědným a zkušeným členem, který pomáhá k růstu svěřených aktiv a důvěry našich investorů.

Petr Štěpánek

Herec

EIP V ČÍSLECH

57% našich projektů je dokončeno do 3 let od vytvoření investičního plánu. Díky pečlivému výběru dokážeme zajistit atraktivitu pro investory, a tím rychlou návratnost prostředků.

57 procent našich projektů je dokončeno do 3 let od vytvoření investičního plánu. Díky pečlivému výběru dokážeme zajistit atraktivitu pro investory, 
a tím rychlou návratnost prostředků.

Projekty jsou většinou určené pro komerční využití s benefitem atraktivní lokality zaručující návratnost financí investorů. Projekty jsou pro naše klienty připraveny včetně inženýringu i nájemce.

Zaručujeme minimální roční návratnost projektů ve výši 15 procent.

U všech projektů naši ekonomové propočítávají všechny scénáře návratnosti investic a stanovují index úspěšnosti projektu pro dané období.

Zaručujeme minimální roční návratnost projektů ve výši 15 procent. Pod tuto míru zhodnocení nesmí klesnout žádný z námi realizovaných projektů.

Zaručujeme minimální roční návratnost projektů ve výši 15 procent.
26% - Při rozložení investic počítáme s prostředky našich investorů ve výši 15-25 procent, dále využíváme vlastních prostředků do výše 26 procent a zbylou část tvoří zajištěný úvěr od banky.

Při rozložení investic počítáme
s prostředky našich investorů
ve výši 15-25 procent, dále využíváme vlastních prostředků do výše 26 procent a zbylou část tvoří zajištěný úvěr od banky.

Díky této skladbě prostředků můžeme garantovat maximální míru bezpečí investic. Vzhledem k tomu, že do projektů výrazně vstupují i finanční instituce, je třeba naprosto transparentního financování.

63% našich klientů s námi investuje opakovaně nebo navyšuje prvotní investici ještě před dokončením projektu. Vážíme si důvěry našich klientů.

63 procent našich klientů s námi investuje opakovaně nebo navyšuje prvotní investici ještě před dokončením projektu. Vážíme si důvěry našich klientů.

Klienti investující konzervativně důsledně dokončí první investici pro získání vlastní zkušenosti. Dynamičtí investoři v průběhu investic zvažují výhodnost nových emisí dluhopisů, a pokud odpovídají jejich strategii, investice navyšují. Investice v hodnotě 1 milionu Kč zajišťujeme směnkou.

63% našich klientů s námi investuje opakovaně nebo navyšuje prvotní investici ještě před dokončením projektu. Vážíme si důvěry našich klientů.

Zvažujete investici, která je bezpečná? Začněte investovat s námi.

NÁŠ TEAM

Ondrej Spodniak, Managing Dorector

Ondrej Spodniak

Managing Director

Filip Navrátil, Head of Sales

Filip Navrátil

Head of Sales

Martina Ďásková, Project Manager

Martina Ďásková

Project Manager

Lucie Zielinová, Sales Manager

Lucie Zielinová

Sales Manager

Back Office Manager, Simona Pokorová

Simona Pokorová

Back Office Manager

Rosteme společně již 20 let. Zastáváme názor, že nejdůležitější součástí každého podnikání jsou lidé. Proto dbáme, aby každý člen našeho týmu byl zodpovědným a zkušeným členem, který pomáhá k růstu svěřených aktiv a důvěry našich investorů.

„Nemusíte být dobří na začátku, ale musíte začít, abyste byli dobří."

podpis

Naše publikované články můžete najít i v tištěných médiích