Europa Investment Property

Dluhopis Europa Investment Property 7,30/22

  • Nominální hodnota: 50 000 Kč
  • Cena: 50 000 Kč + aktuální AÚV
  • Datum emise: 12. 11. 2019
  • Výnos: 7,3 % p.a.
  • Výplata úroku: měsíčně
  • Datum splatnosti: 31. 12. 2022

Veřejná nabídka ukončena.
Výsledek veřejné nabídky: emitent v rámci této emise emitoval 1000 dluhopisů v hodnotě 50.000.000,- Kč