Europa Investment Property

Dluhopis Europa Investment Property SK 8/22

  • Nominální hodnota: 2 000 EUR
  • Cena: 2 000 EUR + aktuální AÚV
  • Datum emise: 1. 9. 2020
  • Výnos: 8 % p.a.
  • Výplata úroku: měsíčně
  • Datum splatnosti: 31. 12. 2022

Veřejná nabídka ukončena.
Výsledek veřejné nabídky: emitent v rámci této emise emitoval 428 dluhopisů v hodnotě 856.000, – EUR

Dokumenty ke stažení