Europa Investment Property

Dluhopis Europa Investment Property CZ 8/22 IV​

  • Nominální hodnota: 50 000 Kč
  • Cena: 50 000 Kč + aktuální AÚV
  • Datum emise: 1. 11. 2020
  • Výnos: 8 % p.a.
  • Výplata úroku: měsíčně
  • Datum splatnosti: 31. 12. 2022

Veřejná nabídka ukončena.
Výsledek veřejné nabídky: emitent v rámci této emise emitoval 1000 dluhopisů v hodnotě 50.000.000,- Kč

Dokumenty ke stažení