Europa Investment Property

Dluhopis Europa Investment Property CZ 7,10/22

  • Nominální hodnota: 50 000 Kč
  • Cena: 50 000 Kč + aktuální AÚV
  • Datum emise: 23. 1. 2020
  • Výnos: 7,1 % p.a.
  • Výplata úroku: měsíčně
  • Datum splatnosti: 31. 12. 2022

Veřejná nabídka ukončena.
Výsledek veřejné nabídky: emitent v rámci této emise emitoval 440 dluhopisů v hodnotě 22.000.000,- Kč