Europa Investment Property

Držíme slovo. Splatili jsme 100% emisí dluhopisů.

Zažité klišé dnešní doby, zprávy plné rizikových dluhopisů a investoři ve velkých ztrátách. Taková se zdá momentální situace na finančním trhu. Ne vždy je rozumné házet emitenty do jednoho pytle.

Společnost Premiot Investment Group vlastněna Ondrejem Spodniakem i v dnešní „neklidné“ době emituje dluhopisy prostřednictvím své dceřiné společnosti Europa Investment Property, která realizuje výstavbu hotelu v Budapešti.

Právě Premiot Investment Group je společnost, která v letošním roce vrátila již druhou emisi dluhopisu v 100% výši a zaplatila všechny splátky na den přesně.

„Předtím, než začneme stavět, víme přesně pro koho a za jakou cenu. Možná to nás odlišuje od těch neúspěšných, kteří ve finále nedostojí svým závazkům.“ Říká Ondrej Spodniak, předseda představenstva Premiot Investment Group.

Dluhopisy Europa Investment Property dnes řadí většina investorů mezi nejvíce atraktivní ve svém portfoliu. Společnost pravidelně reportuje své výsledky investorům.

„Trvám na tom, abychom se osobně znali, alespoň okrajově s každým investorem. Jedině tak můžeme vědět, jaké potřeby má a jaký produkt mu nabídnout. Důvěra = základ.“ říká Filip Navrátil,  Head of Sales Europa Investment Property.